Kenevir ekmek isteyenlere duyuru!

Kenevir ekmek isteyenlere duyuru!

Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2020 yılı üretim sezonunda kenevir bitkisi etmek isteyenleri uyardı.

2020 yılı üretim sezonunda kenevir bitkisi ekmek isteyen çiftçilerin 29.09.2016 tarih ve 29842 sayısı Resmi Gazetede yayınlanan Kenevir Yetiştiriciliği ve Kontrolü hakkında yönetmeliğin 7. maddesi gereği 01.04.2020 tarihine kadar Valilik/Kaymakamlıklara (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerektiği bildirildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için yönetmeliğin 7. maddesinde belirtilen belgelerle birlikte (İlçe Tarım Orman Müdürlüğünden temin edilebilir) müracaat etmeleri için gerekli duyuruların yapılması gerekir.

Yetiştiricilik izni müracaatı

Lif, tohum, sap ve benzeri amaçlara yönelik izinli kenevir yetiştiriciliği yapmak isteyen çiftçiler, 1 Ocak-1 Nisan tarihleri arasında yetiştiricilik yapacakları yerin en büyük amirliğine; Başvuru sahibinin kenevir yetiştiriciliği amacını belirtir Ek-1'de yer alan örneğe uygun başvuru formu, Çiftçinin daha önce izinsiz kenevir ekme, uyuşturucu imal etme, dağıtma, ticaretini yapma veya kullanma suçu işlemediğine, yetiştiricilik izni verilmesini müteakip bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak hareket edeceğine ilişkin Ek-2'de yer alan örneğe uygun taahhütname, Üretim yılına ilişkin ÇKS belgesi, Üretim yerinin toplam yüzölçümü ile ada/parsel numarasını gösterir kroki, kadastro geçmemiş yerlerde ise ÇKS'ye uygun keşif raporu, Nüfus kayıt örneği ile başvuruda bulunurlar." 

Bu içeriği çevrenle paylaş.